Hoppa till huvudinnehållet

Socialnämndens tuffa ekonomiska läge: ”Vi har stora utmaningar framför oss”

Publicerad:
Reporter Carolina Schützer
Carolina Schützer
carolina.schutzer@saffletidningen.se
ST pratade med socialnämndens presidium, Jonas Larsson (M), 1:e vice ordförande , Anita Karlsson (C), ordförande och Lillie Karlsson (S) 2:e vice ordförande, om läget framåt.
ST pratade med socialnämndens presidium, Jonas Larsson (M), 1:e vice ordförande , Anita Karlsson (C), ordförande och Lillie Karlsson (S) 2:e vice ordförande, om läget framåt. Foto: Carolina Schützer

Socialnämnden brottas med en tuff ekonomi och förväntas få ett stort underskott i bokslutet för 2023. Det har därför beslutats om en stor genomlysning av hela verksamheten på grund av det ekonomiska läget.

Dessutom har det varit ett stormigt år kring förvaltningen, innehållande en hel del kritik. Säffle-Tidningen har träffat socialnämndens presidium för att prata om hur de ser på läget.

Socialnämnden har tidigare klubbat igenom besparingsåtgärder som innefattar sju punkter. Det rör sig om digitalisering, utredning av boenden i egen regi samt personal- och köpstopp. Men det är mer som behöver göras för att nå en budget i balans.

ST träffade socialnämndens presidium, Anita Karlsson (C), ordförande, Jonas Larsson (M), 1:e vice ordförande och Lillie Karlsson (S) 2:e vice ordförande, för att prata om det som varit och det som komma skall.

Stort ekonomiskt underskott

– Vi har stora utmaningar framför oss ekonomiskt, säger Anita Karlsson.

Ekonomin är ju förutsättningen för att nämnden ska kunna uppfylla det som ålagts dem – det som är regelstyrt. Sedan ska man också få med de förebyggande insatserna, som inte är regelstyrda.

– Vi är ju tilldelade en budget som vi har att förhålla oss till – men vi har också ett underskott att förhålla oss till. Vårt uppdrag är ju att ha en budget i balans, vilket då blir väldigt svårt, säger Anita Karlsson.

Socialnämnden beslutade under det senaste nämndmötet om åtgärder, vilket var ett första led i de insatser som måste göras för att gå mot en budget i balans.

Det har initierats en genomlysning enligt arbetsutskottets förslag, på grund av det ekonomiska läget. Först ut i genomlysningen är individ- och familjeomsorgen – därefter går man vidare med hemtjänst och hemsjukvård.

– Sedan går vi igenom hela verksamheten på samma sätt, säger Jonas Larsson.

Regionens underskott har på så sätt spillt över på kommunerna
Anita Karlsson (C), ordförande

”Större avancerat vårdbehov”

Socialtjänsten har under 2023 haft stora volymökningar i hela verksamheten, vilket har förorsakat underskottet för året som gått.

– Äldrekurvan slår igenom undan för undan, och allt fler är i behov av hemtjänst, säger Anita Karlsson.

Allt fler behöver dessutom mer avancerad hemtjänst i dagens samhälle.

– Det går inte att jämföra hemtjänsten idag, mot den för 10–15 år sedan. Det är ett större avancerat vårdbehov, säger Jonas Larsson.

Platserna på korttidsvården i Säffle har utökats eftersom man betalar mycket pengar för personer som blir kvar på regionens sjukhus. Det handlar om stora kostnader per dygn. Men det saknas också personal och vårdplatser på regionens sjukhus, även när det gäller den palliativa vården.

– Regionens underskott har på så sätt spillt över på kommunerna. Vi är dock i gott sällskap när det gäller den ekonomiska situationen – det ser liknande ut i varenda kommun, berättar Anita Karlsson.

En fråga som Anita Karlsson tycker borde lyftas är om den gemensamma penningpåsen fördelas på bästa möjliga sätt? Hon menar inte att man ska ställa nämnd mot nämnd, men anser att man borde kolla över fördelningen utifrån hur det ser ut runtomkring dem.

I Säffle finns det flera multisjuka brukare i alla åldrar, vilket medför ett komplext ansvar på vården.
I Säffle finns det flera multisjuka brukare i alla åldrar, vilket medför ett komplext ansvar på vården. Foto: Carolina Schützer

Invånarnas behov

Hur ser då vårdbehovet ut i kommunen? I Säffle finns det flera multisjuka brukare i alla åldrar. Dessa personer lider av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, vilket medför ett komplext ansvar på vården. Men Säffle har också ett högre antal äldre än snittet, även om många av dem är vitala.

– De flesta klarar sig själva till runt 85-årsåldern, men efter det är de i behov av mer stöd, säger Anita Karlsson.

Hemtjänsttimmarna i Säffle ökar varje år, dock ser man en liten ändring i kurvan – den ökar inte i samma höga takt längre. Antalet timmar är dock fortfarande på en hög nivå.

– Därför behöver vi använda personalen på smartast möjliga sätt när vi tar hand om behoven, säger Jonas Larsson.

– Det kommer alltid finnas brukare som behöver omfattande hjälp, och det måste vi tillhandahålla – oavsett ekonomi, tillägger Anita Karlsson.

Vi tycker att det ska bli spännande att få se vad resultatet blir
Lillie Karlsson (S), 2:e vice ordförande

Genomlysningen

Socialnämndens presidium framhåller att nämnden varit underfinansierad under många år. En underfinansiering som lyftes av hela nämnden under kommunfullmäktigemötet i september 2023.

– Det är en skyldighet vi har, och hela nämnden har skrivit under på det, säger Anita Karlsson.

Resultatet av det blev genomlysningen som nu ska genomföras i hela verksamheten. Den första etappens resultat ska redovisas i slutet av april.

– Undan för undan kommer vi kanske be förvaltningen att utreda fler saker – det beror ju lite på vad konsulten kommer fram till, säger Anita Karlsson.

– Vi tycker att det ska bli spännande att få se vad resultatet blir, säger Lillie Karlsson.

Genomlysningen har skapat mycket kritik och tankar hos Säffles befolkning. En sak som Anita Karlsson vill förtydliga är att man inte tar in en konsult för att man anser att man har dåliga chefer.

Artikeltaggar

Anita KarlssonLillie KarlssonNämnderPolitikSocialnämnderSäffle

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.