Hoppa till huvudinnehållet

Säffle-Tidningen – Alltid nära

Säffle-Tidning är den lokala nyhetsförmedlaren i Säffle. Tre dagar i veckan skriver vi tidning om det som händer i och runt Säffle, och varje dag levererar vi aktuella nyheter på säffletidningen.se och i vår nyhetsapp. Vår uppgift är att bevaka och berätta om det som sker nära. Händelserna. Människorna. Dig.

Allmän information

Upplagan är 4 100 ex (enligt TS helår 2019).

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Nathalie Forsström.

Säffle-Tidningen ingår i NWT Media AB, som ingår i NWT Gruppen AB.

Organisationsnummer för NWT Media AB är 556194-4587

Säffle-Tidningens historia

Den 1 november 1894 utkom Seffle-Tidningen med ett första provnummer. Det var inte bara första numret av den tidningen utan även första numret av en lokaltidning i Säffle någonsin. Men när väl Joh. Johansson vågat sig på projektet, var en konkurrent – Seffle-Posten – ute i tryck redan tre veckor senare!

Dock lyckades Seffle-Postens C.A. Fahlgren och hans två reportrar hålla konkurrenten stången endast i några få månader innan de fick se sig besegrade.

Näste konkurrent blev Wermlands Läns Annonsblad och den lyckades så bra att den köpte upp Seffle-Tidningen 1902. Namnet behölls, men som nye ägaren och boktryckaren C.A. Berg uttryckte det i första numret: "andan, innehållet och formatet äro Annonsbladets...

1925 skedde ytterligare en sammanslagning – det nya namnet blev en kombination av de två tidningarna samtidigt som stavningen ändrades: Säffle-Tidningen Västra Värmland blev det nya.

Det är än i dag tidningens fullständiga namn, eftersom det behölls då Nya Wermlands-Tidningen gick in som ny ägare 1944.